Casa de les Lletres

Creació de la identitat corporativa de la Casa de les Lletres de Tarragona.

La Casa de les Lletres és un servei públic de caràcter municipal que té com a missió l’impuls, la coordinació i l’acolliment de les activitats i iniciatives que giren al voltant de la creació literària i la lectura a la ciutat de Tarragona.

De la mateixa manera que la casa de les lletres construeix nous móns amb l’escriptura, nosaltres vam decidir crear una analogia construint la imatge de la casa de les lletres amb blocs de construcció de fusta.

  • Categories

    Disseny gràfic, Identitat, Web